Week 174: 18-24 Januari 2016

Geen vooruitgang in het huisje, wij zaten in de sneeuw. :-)

Week 173: 11-17 Januari 2016

Geen vooruitgang in het huisje, wij zijn sneeuw en bergen gaan opzoeken. :-)

Week 172: 4-10 Januari 2016

Beetje drassig.

Weer een paar meter verder.

Mooi niet-waterpas.

Regenwater, afvalwater, wc-afvoer.

Eindstand.

Week 171: 28-3 Januari 2016

Gelukkig nieuwjaar!

Voor we de daken van de aanbouw kunnen maken moeten de regenwaterafvoeren (en de andere afvoeren ook maar direct) nog aangesloten worden.

Pannen en stenen veplaatst zodat we ruimte hebben.

Laagje asfalt weggenomen, kasseitjes en beton bloot gelegd.

Kasseitjes.

Kasseitjes en beton weg.

Na het graafwerk; buizen passen.

Mooi afzagen.

Buisjes steken.

Meer buisjes steken en buisjes ingraven.

Eindstand deze week.